تب

 85% قبول شدگان المپیاد در منطقه 4 متعلق به سلام رسالت می باشد.


100%  قبولی المپیادهای نجوم و شیمی و کامپیوتر و فیزیک منطقه 4 متعلق به دبیرستان سلام رسالت می باشد.


72% قبولی المپیاد ریاضی منطقه 4 متعلق به دبیرستان سلام رسالت می باشد.


40% قبولی المپیاد ادبی مدارس منطقه 4 متعلق به دبیرستان سلام رسالت می باشد

 

  

نیکی صدیقی ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک     

 

منیبا رون  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک    

 

ناییرا کشیشیان ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک    

 

ثمین دعاگویان ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک    

 

آرزو غلامی ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک  

 

مائده منزوی  ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

فاطمه پازیار  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

مهشاد خواجه آزاد ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

مریم زندی ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

سایه آذری  ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

نازنین امیرنیا ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی

 

فاطمه کریمی احمدآبادی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

سارا موحدی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

نسیم بهمن زاده  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

ثمین دعاگویان ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

ارغوان سام ثانی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

سارا امیرحاج ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ریاضی  

 

آرزو غلامی  ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

 

نیکی صدیقی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

 

مهسا فرخنده پور  ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

 

زهرا احمدنسب ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

 

تینا سردشتی ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

 

نائیرا کشیشیان  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

  

سیده غزاله هزاوه  ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی  

 

نگار عباسی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی  

 

سارا هرزند ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی

 

نسیم بهمن زاده  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی

 

فاطمه کریمی احمدآبادی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی

 

سارا موحدی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی

 

مهشاد خواجه آزاد  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی

 

فاطمه پازیار  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی

 

فاطمه سادات خادمی   ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی

 

سارا موحدی  ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد زیست

 

نیکی صدیقی ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد کامپیوتر

 

مهتاب عبدالهی ( پایه سوم)

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی     

 

 

 ثمین زمانخان ( پایه سوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی

 

 

بهاره شیرزادی ( پایه سوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

  

تینا بهنودفر ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

  

پو پک اسلامبولچی ( پایه سوم)  

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی 

 

 

ایپک فداکار ( پایه سوم)  

قبولی در مرحله اول المپیاد ریاضی  

 

 

ریحانه تقی گذری ( پایه سوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ریاضی   

 

 

الناز بالایی ( پایه سوم )   

قبولی در مرحله اول المپیاد ریاضی  

 

 

شیما غلامی ( پایه سوم )   

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک 

 

 

ایپک فداکار ( پایه سوم)   

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک  

 

 

زهرا کولیوند ( پایه سوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک 

 

 

زهرا حشمت پور ( پایه سوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک  

 

 

نیلوفر دارایی ( پایه سوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی  

 

 

پریا اسکویی ( پایه سوم)  

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی 

 

 

درسا سیدی ( پایه سوم)  

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی  

 

 

ریحانه تقی گذری ( پایه سوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد کامپیوتر  

 

 

پریناز حسینی ( پایه دوم )   

قبولی در مرحله اول المپیاد کامپیوتر  

 

 

ایپک فداکار ( پایه سوم )   

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم 

 

 

فاطمه پازیار ( پایه دوم)   

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  

 

   

ملیکا الوندی  ( پایه دوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ریاضی  

 

 

نیکی صدیقی  ( پایه دوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد ریاضی 

 

 

نیکی صدیقی  ( پایه دوم) 

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک  

 

 

نگار عباسی ( پایه دوم)  

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی 

 

 

نسیم بهمن زاده ( پایه دوم)  

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی 

 

 

ملیکا الوندی ( پایه دوم ) 

قبولی در مرحله اول المپیاد کامپیوتر  

 

 

نیکی صدیقی ( پایه دوم )   

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

 

 

گلفام ندری ( پایه اول )   

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  

 

 

آرزو غلامی ( پایه اول )   

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم   

 

 

شکیبا مزینی ( پایه اول )   

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم

قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک  توسط دانش آموز کرانه کیوان خواه  

 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی توسط دانش آموز مهسا رمضانی

 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی  توسط دانش آموز فرناز زاهدیه

 

قبولی در مرحله اول المپیاد شیمی  توسط دانش آموز فاطمه علیشاهی  

 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی توسط دانش آموز بهاره مکاره چی  

 

قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی  توسط دانش آموز ارغوان شکیبا  

 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  توسط دانش آموز رها بصرایی

 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم   توسط دانش آموز آتوسا بهشتی   

 

قبولی در مرحله اول المپیاد نجوم  توسط دانش آموز صبا کدخدازاده

لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه